Algemene Ledenvergadering 2018

De jaarlijkste algemene ledenvergadering is dit jaar op 16 november 2018 om 20:00 uur in ’t Geahûs. Komt allen!