Arnold Bouwmeester trainer A/B jeugd

Afgelopen seizoen hebben de korfbalclubs uit Garyp en Oudega voor het eerst met alle seniorenteams in een samenwerkingsverband gekorfbald. Een samenwerking die zeer succesvol verloopt. Voldoende basis om vanaf het komende seizoen ook de A-jeugd structureel samen te voegen. Er komt bij beide vereniging een talentvolle lichting aan, die zich nog een aantal jaren kan ontwikkelen in de junioren. Door deze groep spelers samen te voegen, kan er zowel wedstrijdkorfbal als breedtekorfbal gespeeld worden; ruimte voor iedereen om zich te ontwikkelen.
Naast deze structurele samenwerking bij de A-jeugd, zal ook de B-jeugd in het komende seizoen worden samengevoegd. In eerste instantie voor 1 seizoen; voor beide verenigingen was dit de oplossing voor een spelerstekort. Ook in de B-categorie kan nu wedstrijdkorfbal en breedte korfbal worden gespeeld! De thuiswedstrijden voor de A-teams zijn in het najaar in Garyp en het voorjaar in Oudega. Voor de B-teams is dit andersom. Uit de benaming van het team kan worden herleid waar men speelt: in Garyp is het Vlug en Vaardig/Quick’21 en in Oudega is het Quick’21 /Vlug en Vaardig. Want de insteek van de samenwerking blijft: behoud van het korfbal in beide dorpen!!
De nieuwe situatie geeft beide clubs nieuw elan en ambitie; aansluitend hierop was de wens dat er een neutrale “hoofdtrainer” aangetrokken zou worden. Voor een frisse blik, iemand die niet gebonden is aan een van de clubs en met de nodige ervaring. We zijn dan ook erg blij met de komst vanĀ Arnold Bouwmeester uit Warten. Hij neemt 1 training van de A’s en 1 training van B’s op zich. Arnold heeft diverse jaren als hoofdtrainer bij de senioren bij een aantal verenigingen voor de groep gestaan. De laatste jaren was hij vooral actief als jeugdtrainer bij zijn eigen “Mid Fryslan”. Hij krijgt ondersteuning van een aantal geroutineerde trainers uit eigen gelederen: voor de A’s zijn dat Klaas Jan Pander en Remco Schraa en voor de B’s Lennert Westerhof en Anita Wiersema.
De gezamenlijke technische jeugd commissie is ervan overtuigt dat deze invulling van het technisch kader goed past bij de ambitie bij en voor de jeugd en ziet uit naar het komende seizoen!
Namens de gezamenlijke TC Quick’21 en Vlug en Vaardig