Nieuwsbrief juli 2014

De nieuwsbrief van juli 2014 is te vinden in de volgende link: Nieuwsbrief juli 2014, met de volgende inhoud: Teamindeling 2014-2015 Programma voorbereiding VenV 1+2 Start competitie valt samen met dorpsfeest Vacatures Nieuwe opzet Activiteiten Commissie Ledenwerving

Vacatures bij VenV!

Onze korfbalvereniging zou niet kunnen bestaan zonder de vrijwilligers die zich nu inzetten voor de club. Een normale gang van zaken is dat vrijwilligers ophouden met hun taken en dat er vervolgens nieuwe mensen moeten worden gezocht. Op dit moment … Vervolgd