Extra ledenvergadering!

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Ckv Vlug en Vaardig.

Op vrijdag 26 november wordt er een extra ledenvergadering gehouden in ‘it Geahûs. Het bestuur stelt voor om tijdens deze vergadering Hendrik Raap te benoemen als voorzitter van Ckv Vlug en Vaardig. Hij volgt onze huidige interim voorzitter Mirjam Kuipers op, die heeft aangegeven deze functie niet langer te kunnen combineren met haar werk en thuissituatie. Er volgt nog een officiële uitnodiging in de eerstvolgende Nijskoer. Maar wij hopen langs deze weg zoveel mogelijk leden vast op de hoogte stellen. Willen jullie dit bericht verder doorgeven aan leden die minder vaak gebruik maken van e-mail?

Alvast bedankt. Het bestuur van Ckv Vlug en Vaardig.