Girl power from Garyp

GARYP – Een leek zou het ‘oneerlijk’ hebben gevonden. Want de ene ploeg, Mid Fryslân uit Grou, beschikte over een team van vier jongens en vier meisjes, waar de andere, V en V uit Garyp, het moest doen met één jongen en zeven meisjes. Die ‘leek’ zou vreemd hebben opgekeken van de uitslag, immers, de girls from Garyp wonnen in feite even ruim als verdiend met 7-1. Insiders kennen dit fenomeen waarschijnlijk  ‘moai grif’ uit eerdere ervaringen.

Meiden uit Garyp baas in eigen sporthal
Een zeventigerjaren feministe zou er duimen en vingers bij aflikken: een sportteam van bijna allemaal meiden, dat een ploeg van een fifty-fifty mix van jongens en meiden kansloos verslaat. Dat is pas echte emancipatie. Maar de wedstrijd tussen V en V B1 tegen Mid Fryslân B2, want daar ging het deze zaterdagmiddag in sporthal Westermar in Burgum om, had niets te maken met emancipatorische tendenzen, het ging hier om een korfbalwedstrijd, niet meer en niet minder. En korfballen deed de thuisclub gewoon beter dan de gasten. Beter in die zin, dat er van V en V veel meer dreiging uitging, er zat veel meer dynamiek in het spel, veel meer wat je op z’n frysk ‘kriich’ noemt. De meiden van V en V gingen achter elke bal aan, ze troefden de jongens van MF heel vaak af onder de korf en ze speelden een veel hoger tempo. De bal ging razendsnel naar het andere vak als er een aanval van MF was onderbroken. Het baltempo lag bij de ploeg van coach Jelly Jelsma veel hoger en dat overwicht ‘die fertuten’.

eerste helft
Het begint buiten al schemerig te worden, of eigenlijk moet ik zeggen dat het nauwelijks licht is geworden deze tiende december. Het is blijkbaar een van die roemruchte ‘donkere dagen voor kerstmis’ en dat is slecht nieuws voor fotografen, die hebben licht nodig en dan hoeft het niet eens met een hoofdletter te worden geschreven. Maar daar is deze zaterdag een schrijnend gebrek aan en dus zoek ik een alternatief. En dat vind ik in sporthal Westermar in Burgum, daar is een doorlopend programma van korfbalwedstrijden. Daarbij valt mijn keuze op de ontmoeting tussen het B1 team van V en V uit Garyp tegen Mid Fryslân B2 uit Grou. Beide clubs beschikken meestal over uitstekende jeugdteams, dus ik verwacht wel het een en ander van dit duel. V en V B1 wordt getraind en gecoacht door Jelly Jelsma, voorheen Hoekstra, en als zij erin slaagt dit team te laten spelen zoals zij dat zelf ‘vroeger’ deed, dan zal ik mij deze middag niet vervelen, zeker weten. Van Mid Fryslân B2 weet ik uiteraard niets, zelfs de coach ken ik niet. Dus ik ben benieuwd naar hoe deze beide ploegen het er tegen elkaar vanaf zullen brengen. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Foppe Nijhuis en hij zal het, even vooruitlopend op wat we te zien krijgen, prima doen. De ploegen maken het hem ook niet echt lastig en ook beide coaches zijn zo verstandig/fatsoenlijk, om zich niet met zijn leiding te bemoeien. En daar is, het dient gezegd, ook geen enkele aanleiding toe. We zijn pas drie minuten onderweg als V en V in feite de toon van dit duel zet. Uit een vlot lopende aanval is het Brecht Plantinga die de 1-0 op het bord schiet. Dan is al wel duidelijk geworden dat dit V en V een soepel spelend team is met alleen Rienk de Boer en later Oebele Herder als vertegenwoordigers van de mannelijke component. De andere zeven zijn meiden en in eerste instantie ben je dan geneigd om te constateren dat de tegenstander in het voordeel is met zijn verhouding vier-vier. Maar dat is een volstrekt foute conclusie, want deze meiden staan hun mannetje, figuurlijk, maar binnen de lijnen ook letterlijk. De wedstrijdklok staat op 15 als het 2-0 wordt en dit keer is het Ettha Kootstra die raak schiet: 2-0. Ik zit eigenlijk te wachten op een aanhoudende stroom doelpunten van V en V, maar die komt toch niet echt op gang. Dat heeft er ook mee te maken dat MF zijn zaken achterin goed geregeld heeft. Mid Fryslân B2 is een prima team, maar ze moeten het afleggen tegen het pure enthousiasme van V en V. De ruststand wordt bepaald op 3-0, de schutter heet in dit geval Lianne Bosma. Niet echt veel treffers voor twee goed spelende teams en zeker van de thuisclub zou je eigenlijk wel een handjevol doelpunten méér mogen verwachten. Kijken wat de tweede helft brengt in dat opzicht.

tweede helft
Ook in het tweede bedrijf van deze voorstelling is het V en V dat domineert, dat het betere korfbal speelt en dat het makkelijkst en dus het meest scoort. Maar niettemin is het MF dat het eerst raak schiet. Het is een strafworp die feilloos wordt benut: 3-1. V en V is er niet echt van onder de indruk en de ploeg gaat vrolijk verder. Dat betekent dat het publiek een wedstrijd voorgeschoteld krijgt waar ze zo nu en dan duimen en vingers bij kunnen aflikken. V en V speelt meeslepend korfbal, allemaal up tempo en met een enthousiasme dat hartverwarmend is. Deze ploeg heeft een kwaliteit in de gelederen die hoop geeft voor de toekomst, een aantal van deze jonge meiden zie ik over een paar jaar zó in het eerste van de Garipers spelen, op zeker. Ik weet niet of het helemaal alleen aan trainer/coach Jelly Jelsma ligt, maar dit team speelt toch wel opzichtig in haar stijl: ‘net eamelje, net pankoekbakke, spylje!’ Ze heeft het, weet ik uit eigen waarneming, op de training niet altijd makkelijk met deze jonge meiden, want ze kunnen niet alleen goed korfballen, maar ook minstens zo goed argumenteren! Dit zijn exponenten van de hedendaagse ‘ja, maar’ generatie. Ondertussen wordt het 4-1 als Rienk de Boer het tijd vindt om ook zijn naam op het scoresheet te schrijven. De 5-1 komt op naam van Brecht Plantinga en de 6-1 wordt gescoord door Martine Plantinga. Dan zijn we al aan de slotfase bezig en het is allang duidelijk dat V en V dit duel gaat winnen, ruim ook nog. Het slotaccoord komt van Lianne Bosma die de eindstand op 7-1 bepaalt. Een terechte, verdiende, maar qua score een ietwat geflatteerde zege in die zin, dat ik de Grousters wel een paar doelpunten meer dan gegund. Gegund vanwege hun inzet en karakter. Maar korfbal is geen jurysport en dat is maar goed ook. Van dit V en V hebben we het laatste nog niet gezien, dat is wel duidelijk.

Binne Kramer

http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/sport/korfbal/18494-girl-power-from-garyp