Herinnering: ouderbijeenkomst

Beste ouders,

Naar aanleiding van het artikel in de Nijskoer, willen we een ieder wijzen op de ouderbijeenkomst:

Bij deze nodigen we iedereen uit voor een jeugdouderbijeenkomst. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in It Geahûs en zal gehouden worden op 15 april van 19:00 tot 20:00.

Het thema van deze avond zal zeer breed zijn. Wij willen als TKJ graag de ouders betrekken bij hetgene wat wij doen voor de jeugd. Tijdens deze avond zal er ruimte voor discussie, vragen en opmerkingen zijn. Daarnaast willen wij tijdens deze bijeenkomst aandacht geven aan het aangescherpte reglement met betrekking tot alle zaken rondom de jeugd, trainers/coaches en ouders.

Wij hopen op een grote opkomst op deze woensdagavond. Om een passende ruimte te vinden achten wij het noodzakelijk dat een ieder zich van tevoren opgeeft. Wij zouden daarom graag zien dat iedereen zich aanmeldt voor 8 april 2015. Aanmelden kan via info@venv.nl.

Graag tot 15 april en natuurlijk langs de zijlijn op het korfbalveld.
De TKJ