Korfbalschool

In de Nieuwsbrief van juni jl hebben we melding gemaakt van de opzet van een “korfbalschool”. Voor de praktische invulling daarvan hebben we diverse personen benaderd, zowel buiten als binnen de vereniging. Helaas zijn wij er tot nu toe niet in geslaagd om hiervoor het nodige kader te vinden.

De “korfbalschool” blijft wel op ons verlanglijstje staan. Zodra er ontwikkelingen zijn, horen jullie dit van ons.

Groeten,
namens de technische commissies Senioren en Jeugd

Mathilde