Ledenvergadering 2 oktober

Dit jaar is de ledenvergadering op 2 oktober om 20 uur in ’t Geahûs.

De jaarverslagen en agenda worden gemaild, voor de leden, waar we geen mailadressen van hebben liggen de verslagen ter inzage op de ledenvergadering.

Kun je niet aanwezig zijn? Dan graag even afmelden via het contactformulier op de site.