LEDENVERGADERING: 3 november!

Vrijdag 3 november 2017 is er weer de jaarlijkse ledenvergadering! We beginnen om 20.00 uur in ’t Geahûs. Komt allen!

De vacature voor vrijwilligerscoördinator is inmiddels ingevuld! Hierover meer op de ledenvergadering!

Tot dan!