Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar op 17 april om 20.00 uur in It Geahûs plaats. Komt allen!