Nieuwe penningmeester

Op de laatste ledenvergadering was onze penningmeester Auke Brandsma aftredend. Maar op dat moment kon er nog geen opvolger gepresenteerd en gekozen worden. En dus is Auke nog even doorgegaan. Maar inmiddels is er een opvolger gevonden en treedt Auke per 1 maart a.s. af. Die opvolger is één van onze spelende leden, namelijk Taede Rienk Sibma. Hij zat al een beetje in het vak, want hij was al lid van de financiële commissie. Taede moet formeel nog op de eerstvolgende ledenvergadering worden benoemd. Taede, welkom in het bestuur, en Auke, tige dank voor je inzet voor onze club.