Nog één te gaan

BURGUM – Als V en V in volgende wedstrijd thuis in de eigen Westermar runner up Achilles verslaat kan de kampioensvlag in top. Zaterdagmiddag wonnen de Garipers in Easterein van ‘Schlusslicht’ WWC. Dat leek na de furieuze beginfase een regelrechte veegpartij te gaan worden, maar dat viel toch een beetje tegen. De ruststand van 9-11 was wat dat betreft illustratief voor het wedstrijdverloop. Pas in de slotfase van dit duel kon V en V het verschil weer tot ‘normale’ proporties laten oplopen: 11-20.

V en V wint toch nog ruim van WWC
“It wurdt in toer liket my om hjir wat in knap ferslach fan te meitsjen”, aldus een toeschouwer zaterdagmiddag voor aanvang van de wedstrijd tussen WWC en V en V in sporthal De Greidhoeke in Easterein. Als ik hem vragend aankijk, geeft hij aan wat hij bedoelt: “Dit wurdt in útslach fan in hiele protte tsjin in hiel lyts bytsje”, zegt hij. Met andere woorden: dit wordt geen wedstrijd maar een regelrechte veegpartij. “Sjoch mar nei de ranglist”, voegt hij er ter verduidelijking aan toe. Die geeft inderdaad aan dat het verschil tussen beide ploegen maximaal is: WWC staat stijf onderaan, V en V leidt de dans en is kampioenskandidaat nummer één. En dus staat eigenlijk alles al vast voor deze ontmoeting. Maar dat gaat niet altijd op voor een sportwedstrijd, ik heb al gekkere dingen gezien, al verwacht ook ik dat de ploeg van coach Peter de Groot zich niet in de luren zal laten leggen door de hekkensluiter. Maar ‘jenever can tell’, zoals wij dat vroeger in dienst plachten te zeggen.

opening
Eerlijk gezegd heb ik weinig zin om buiten naar een totaal verregende voetbalwedstrijd te gaan kijken. En dus ga ik de zaal in, warm en droog, al moet ik er dan wel voor naar Easterein rijden. Prachtige route trouwens ook al is het somber weer, dwars door een typerend deel van de greidhoeke. Ik stap bijna tegelijkertijd uit de auto met Doeke en Geartsje Fokkema en dus krijgen we het nog even over donderdagavond, toen in de gemeenteraad gediscussieerd werd over de zondagssluiting/opening van de winkels in Tytsjerksteradiel. Het zal nog een hele klus worden voor het college om uit die lange en af en toe behoorlijk pittige discussie een voorstel te destilleren waar de raad dan over moet beslissen.

begin
Als scheidsrechter Bert Jan Profijt de wedstrijd op gang heeft gefloten is het meteen V en V dat zich ontfermt over het initiatief. De Garipers nemen resoluut het heft in handen en binnen tien minuten staat er een 1-6 stand op het scorebord. Wonderlijk genoeg komt de openingstreffer wel degelijk op naam van de thuisclub. Maar Sytze Brouwer, Arjen Brander en Jan Jacob van der Zee laten de bedoelingen waarmee ze nier naar De Greidhoeke zijn genomen, niet lang in het onzekere. En als datzelfde trio, Arjen Brander, Sytze Brouwer en Jan Jacob van der Zee dus, de stand naar 1-6 tillen, lijkt dit de klassieke ouverture voor een al even klassieke veegpartij, een regelrechte walk over. V en V is scherp, furieus en loopt WWC even compleet onder de voet. De thuisclub hapt even naar adem, maar als V en V gas terug neemt en het allemaal wat erg gemakkelijk lijkt op te gaan nemen, komt WWC terug tot 3-6. Op dat moment heeft V en V-coach Peter de Groot zich al gemeld aan de zijlijn om zijn ploeg erop te wijzen dat zo’n snelle voorsprong hartstikke mooi is, maar dat deze wedstrijd nog bij lange na niet gedaan is, hij kent zijn pappenheimers. ‘De kop erbij’, is het credo en het lijkt erop dat de Garipers die goede raad van hun coach ter harte nemen. Arjen Brander zorgt voor 3-7 en als Anke Rinsma en Arjen Brander er 4-9 van maken, lijkt de orde weer hersteld. Maar WWC heeft begrepen dat ze het dit V en V nog behoorlijk lastig kunnen maken, een ploeg die meer en meer tegen zichzelf gaat spelen is kwetsbaar. Dat blijkt, want de volgende drie treffers komen wel degelijk op naam van WWC: 7-9. En dan is de kloof nog maar twee schamele doelpuntjes en V en V zal er een tandje bij moeten doen om te voorkomen dat het nog spannender wordt. Maar V en V is ‘der efkes ôf’, getuige de strafworp die Arjen Brander mist, tot twee keer toe zelfs. ‘Doet ie anders nooit’. Gelukkig pakt Sytze Brouwer de draad weer op en met twee doelpunten rij zet hij V en V weer op een toch wat meer rustgevende voorsprong: 7-11. Een akkefietje met scheidsrechter Profijt kost hem vervolgens een gele kaart en opnieuw blijkt V en V toch mentaal kwetsbaar: WWC bepaalt de ruststand op 9-11. Niet echt een voorsprong die aanleiding geeft om op de lauweren te gaan rusten.

tweede helft
Maar na de hervatting is het opnieuw Sytze Brouwer die met twee goals achter elkaar de zaken weer een wat ander aanzien geeft: 9-13. Dat geeft weer wat rust bij de ploeg van Peter de Groot, maar die is er zelf zo te zien niet echt gerust op, hij ijsbeert langs de lijn en zijn gezicht staat toch wat gespannen. Ik kan het me voorstellen, want zijn ploeg is dan wel aanwijsbaar beter dan WWC, het loopt toch niet echt soepel bij V en V. Anke Rinsma maakt er 9-14 van, vlak voor Miranda Veenstra wordt gewisseld voor Jildou Boonstra. WWC mist vervolgens een strafworp en dan maken Jan Jacob van der Zee en Nynke Buis er 9-16 van. We zijn dan halverwege de tweede helft en de wedstrijd lijkt wel beslist. Corry Betten scoort de 9-17 en Nynke Buis krijgt een preek van scheidsrechter Bert Jan Profijt, die twee hebben zo te zien zo nu en dan een tamelijk verschillende interpretatie van een bepaalde spelregel. Als het 10-17 staat komt Tiede Fokkema erin voor Taede Sibma en dan zijn we inmiddels toe aan de slotfase van dit duel. De 10-18 komt op naam van Jildou Boonstra en Nelly Wolters komt Corry Betten vervangen. Tactische ingrepen kun je die wissels niet echt noemen bij een een zo ruime voorsprong. De spanning is inmiddels wel weg uit deze ontmoeting, het slotstuk is slechts van statistisch belang. Een strafworp van Arjen Brander betekent 11-19 en het is Anke Rinsma die de 20 volmaakt en daarmee de eindstand bepaalt op 11-20. Nee, het is zeker niet de beste wedstrijd van V en V, al is er op de zege verder niet zoveel af te dingen. De laatste wedstrijd tegen Achilles kan V en V definitief in veilige haven loodsen, maar die ontmoeting staat pas op de rol voor 12 maart. Zoiets snap ik nou niet, een pauze van drie weken voor de laatste en allesbeslissende wedstrijd. Lijkt me voor de betrokken ploegen ook niet echt evident. Maar goed, het kampioensfeest zal moeten wachten tot die 12de maart, het is niet anders, V en V zal de concentratie nog even moeten vasthouden.

Binne Kramer

Foto’s: http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/sport/korfbal/16367-nog-een-te-gaan-voor-v-en-v-2