Oud ijzer Actie

De jaarlijkse oud ijzer actie komt er weer aan!

De actie zal plaatsvinden op zaterdag 16 april 2011.

Mocht je 16 april niet kunnen, regel dan zelf een vervanger!

Hoe meer mensen er komen, des te eerder is iedereen klaar! Er wordt opnieuw bijgehouden wie wel en niet komen.

Voor de mensen die een streep onder hun naam hebben staan; graag een auto/tractor met kar mee nemen. Maar natuurlijk geldt weer; wie een auto of kar heeft, graag meenemen!

Voor koffie/thee etc. wordt gezorgd!

Zaterdag 16 april 2010, verzamelen om 9.00 uur

(verzamelen bij Piet en Ineke de Jong, Inialoane 61)


1.      Ele Jan de Boer

2.      Jan de Boer

3.      Jan Gerrit Kloosterman

4.      Julius Jansen

5.      Sietse de Boer

6.      Jaap Bosma

7.      Oane Nijhuis

8.      Romke Timmermans

9.      Anco Bosma

10.  Foppe Nijhuis sr.

11.  Ronald de Jong

12.  Christina Demmer

13.  Foppe Nijhuis

14.  Wilco de Vries

15.  Pieter de Jong

16.  Dieke Hoekstra

17.  Roel Schipper

18.  L.P. Nieuwenhuis

19.  Sanne Plantinga

20.  Hester Binnerts

21.  Anja Lont

22.  Annemarieke Houstma

23.  Siebe Houstma

24.  Frits Houwink

25.  Christa Oostenveld

26.  Anne Westerdijk

27.  Edwin Teijema

28.  Nynke Duipmans

29.  Eva Zuiderveld

30.  Chris Timmermans

31.  Anne Marije Brand

32.  Jan Timmermans

33.  Symen Timmermans

34.  Angelien de Vries

35.  Klaas Jan Pander

36.  Lennert Westerhof

37.  Taede Sibma

38.  Hanneke Postma

39.  Corrie Betten

40.  Peter Stoffelsma

41.  Jouke Brander

42.  Pier Rollema