PKKT op 1 november 2014

De PKKT is al weer volop bezig om het jaarlijks Tytsjerksteradieltoernooi vorm te geven. Ook dit jaar komen er weer twee top clubs naar Tytsjerksteradiel. Namelijk NIC/Alfa-college Groningen en LDODK/AH Gorredijk.
Graag willen we u dan ook vragen om de datum van 1 november 2014 te reserveren in uw agenda, voor het Tytsjerksteradieltoernooi 2014. Dat ook dit jaar weer gespeeld wordt in de sfeervolle sporthal Westermar te Burgum.