V en V euforisch na zege op Oerterp

BURGUM – Wie de situatie niet kende zou het gelen hebben dat V en V zaterdagavond in sporthal Westermar kampioen zou zijn geworden. Zo groot was de vreugde die bijna eforische vormen aannam. Begrijpelijk, want het in acute degradatienood verkerende V en V had zojuist gewonnen van het veel hoger geklasseerde Oerterp. Met name Pieter de Jong ging uit z’n dak, immers hij had de winnende treffer gescoord in wat zo ongeveer de laatste seconden moeten zijn geweest van dit spannende en attractieve duel.

Knappe zege V en V op Oerterp
Het was niet uitverkocht zaterdagavond in sporthal Westermar in Burgum waar V en V uit Garyp op Oerterp stuitte. Een met name voor de ploeg van coach Jaap Jan van der Molen belangrijke wedstrijd, want hij vond zijn ploeg terug op de laatste plaats en dus zouden twee punten tegen de gasten uit Ureterp bijzonder welkom zijn. Maar het deel van het traditionele ‘omsittend laach’ dat was thuis gebleven op deze koude zaterdagavond, kreeg ongelijk. V en V slaagde er in om Oerterp onder de duim te houden op basis van werklust en inzet. Qua korfbal was er niet zoveel verschil tussen beide ploegen, het ging om de details. “Wy woene graach winnen, sy moasten winne”, omschreef Oerterp-aanvoerder Jisse van der Schaaf het heel treffend na afloop, “dat wie eins it iennige ferskil.” De thuisblijvers misten een duel dat niet alleen spannend was, maar dat ook een hoge amusementswaarde kende. De scenarioschrijver had weer eens alles uit de kast gehaald om enerzijds de toeschouwers constant op het verkeerde been te zetten, maar anderzijds te zorgen voor een happy end voor de meerderheid van diezelfde toeschouwers. En die meerderheid kwam uit Garyp, vandaar! Bovendien had diezelfde scenarist het moment van euforie uitstekend gekozen, want scheidsrechter Bruining had al ’tiden lyn’ één vinger omhooggestoken ten teken dat er nog slechts 60 seconden op zijn klokje over waren gebleven, toen nota bene invaller Pieter de Jong de bal omhoog bracht voor een ultieme poging. “Doe’t ik de bal losliet stiene myn hannen presys parallel”, aldus De Jong “en doe wist ik dat er der yn gean soe. Hielendal wis wie ik doe’t Roel ‘yes’ raasde, noch foar de bal de koer rekke. Prachtich om sa’n beslissende goal te skoaren, soks ferjitst nea wer. Publyk op ‘e banken en it alderwichtichste: wy hawwe twa punten en dêr hiene wy mear as ferlet fan.” En weg was hij, bezig met een ‘grand tour’ compleet met high fives en hugs langs al zijn ploeggenoten en uiteraard coach Jaap Jan van der Molen. Die was blij, wat heet, hij danste bijkans over de speelvloer, want ook voor hem was dit een belangrijke, misschien wel cruciale overwinning. Korfbal is geen voetbal waarbij de coach wordt afgerekend op puur resultaat, maar het is voor een coach natuurlijk niet leuk om de degradatie elke week naderbij te zien komen. Maar hij bleef ook na afloop allereerst coach en dus: “Dit is een oerwinning fan it kollektyf, dit hat de ploech as gehiel dien. Folle ferskil wie der net, wy binne boppedat net yn in sitewaasje dat wy wedstriden winnen puer op kwaliteit. Want litte wy earlik wêze, dit wie in wedstriid dy’t kwa útslach alle kanten útkoe. De gelokkichste hat wûn, sa realistysk moatst wol wêze, ik hie mei in lykspul ek prima leve kinnen.”

gelijkwaardig
Al spoedig nadat scheidsrechter Bruining dit duel op gang heeft gefloten, hij fluit goed, maar communiceert niet optimaal met de beide ploegen en dat levert af en toe onbegrip en dus irritatie op, wordt duidelijk dat hier twee ploegen bezig zijn die elkaar qua sterkte niet zo gek veel ontlopen. Sytze Brouwer opent het bal, maar René Dijkstra heeft Oerterps antwoord in petto: 1-1. Dat is het begin van een wedstrijd die eigenlijk van de eerste tot de laatste minuut zal boeien en soms regelrecht verrassen. Mathilde van de Zee, ze speelt met haar wedstrijdinstelling weer eens een hoofdrol in deze ontmoeting, zorgt voor 2-1, maar nu is het Anouk van Kammen die gelijkmaakt: 2-2. Die wedstrijdinstelling van met name Mathilde van der Zee is belangrijk voor V en V, het is een mix van inzet en ervaring. Ze speelt zelf een rol in de score, maar dat is niet eens het belangrijkste, het is met name haar rol als katalysator, als aanjager van het geheel die V en V in staat stelt om niet alleen bij te blijven, maar zelfs af en toe de leiding te nemen. Maar dat duurt nog even. Nicole van Opzeeland brengt Oerterp aan de leiding en dus is het antwoord nu aan V en V, in casu Grytsje van der Schaaf. Jawel, die is ook weer terug en ze is het nog niet verleerd. Als Nicole van Opzeeland voor Oerterp opnieuw raak heeft geschoten is het Roel Schipper die ervoor zorgt dat V en V niet verder achterop raakt. Want dat is wel mijn angst en ‘moai grif’ ook die van het V en V-gerelateerde deel van het publiek, dat hebben ze immers dit seizoen al eerder meegemaakt.

precair
Zeker op 4-6, treffers van Liane Schimmel en Jisse van der Schaaf, wordt het even precair voor de Garipers. Een gat van drie zou best eens beslissend kunnen zijn en dus is de vraag wie de eerstvolgende treffer weet te maken. Dat is, je kon er bijna op wachten cq vergif op innemen, Mathilde van der Zee, zij zorgt voor 5-6 en op 7-7 met de eerste treffer van Jacob ‘Jay Jay’ van der Zee, is V en V weer bij. Mathilde van der Zee schiet V en V daarna naar een voorsprong van 9-7, maar als Anouk van Kammen opnieuw raak schiet is het verschil bij rust slechts één doelpunt. Maar wél in het voordeel van de ploeg van Jaap Jan van der Molen en dat is in een duel waarbij de verschillen zo klein zijn, toch van belang: 9-8.

spannend
Was de eerste helft helft gelijk opgaand en dus spannend, de tweede is dat in overtreffende trap. V en V opent met een doelpunt van Sytze Brouwer, maar Selma Boersma zorgt er namens Oerterp voor dat het verschil beperkt blijft tot slechts één doelpunt: 10-9. Dat ene punt, die minimale voorsprong dus, blijft in stand tot 12-11, want dan zijn het Haye Slagmann en Jisse van der Schaaf die met twee doelpunten op rij Oerterp aan de leiding helpen: 12-13. We zijn inmiddels op driekwartwedstrijd en de toeschouwers schuiven steeds verder naar voren op hun bankjes: dit is nog niet gedaan en het kan dus nog leuk worden. Jacob Jan van der Zee is goed voor 13-13 nadat Jisse van der Schaaf Oerterp opnieuw op een minimale voorsprong heeft gezet.

gaatje
De aandelen V en V stijgen met stip als Taede Sibma en Roel Schipper voor 15-13 zorgen, maar ik zou mijn geld, als ik het had, nog op geen van beide ploegen te zetten. Mijn voorzichtigheid wordt vooralsnog beloond, want op 15-15 is de voorsprong van de ploeg uit Garyp weggesmolten als sneeuw voor de zon door doelpunten van Liane Schimmel en Jisse van der Schaaf. Sterker nog, Oerterp neemt cijfermatig het initiatief over van de thuisclub en dan is het plotseling 15-17.

aan de bak
Dan moet V en V diep in de fysieke en vooral mentale reserves tasten om te voorkomen dat ploeg alsnog met lege handen overblijft. Dieke Hoekstra doet waar ze goed in is, het blonde hoofd koel houden en op een cruciaal moment raak schieten: 16-17. En dan! Dan gebeurt wat eigenlijk alleen in feel good sportfilms werkelijkheid wordt. Eerst maakt Sytze Brouwer gelijk vanaf de stip en eigenlijk verwacht ik, en ik vermoed velen met mij, dat dat de eindstand zal worden. Een remise waarmee de objectieve toeschouwers, de beoordelaar, de scheidsrechter en ik zijn waarschijnlijk zo’n beetje de enigen, best wel kunnen leven, maar het staat anders geschreven. Het verdict schrijft voor dat deze wedstrijd alsnog een winnaar krijgt en dat dat de thuisclub moet zijn. En dat de matchwinnaar Pieter de Jong moet heten, invaller nota bene! En aldus geschiedt: Pieter de Jong legt al zijn kunde in dat laatste schot en dat betekent dat de tribune van sporthal Westermar seconden later opveert en uitbarst in een spontaan gejuich. En dat wordt nog eens dunnetjes overgedaan als de scheidsrechter even later voor het laatst fluit: V en V heeft gewonnen en dat betekent een spontaan feestje op de speelvloer met Pieter de Jong als stralend middelpunt te midden van zijn euforische ploeggenoten. Een zwaarbevochten zege en over al dan niet terecht moet je het in zo’n situatie niet hebben, maar dat zijn uiteindelijk de allermooiste overwinningen en op zeker de meest memorabele. Toch?

Binne Kramer

Bron en Foto’s: RTV Kanaal 30 – VenV euforisch na zege op Oerterp