VenV duidelijk de betere tegen Tietjerk

BURGUM – De afwezigheid van twee vaste basisspelers had meer impact op het spel van Tietjerk dan coach Pieter Alberda had ingeschat. Het gevolg was zijn team het met name in de tweede helft moest afleggen tegen het V en V van zijn collega Ronald Klos. Het betekent dat V en V nu weer naar boven kan kijken en misschien wel mee kan doen om de felbegeerde promotie terug naar de eerste klasse. Maar zover is het nog niet en V en V zal minder wisselvallig moeten gaan spelen.

‘Volgens afspraak’

Opvallend bij het duel tussen de beide streekgenoten Tietjerk en V en V uit Garyp was dat beide coaches constant hamerden op het feit dat hun teams vooral ‘volgens afspraak’ moesten blijven spelen. Wat die afspraken precies inhielden bleef uiteraard voor ons als buitenstaanders in het ongewisse, maar het tekende wel degelijk de manier van spelen van beide ploegen. V en V won uiteindelijk redelijk ruim, maar de ploeg van coach Ronald Klos speelde te wisselvallig om echt te kunnen domineren, laat staan te imponeren. Het was een duel dat zijn attractiviteit merendeels ontleende aan de spanning, de hectiek en de tomeloze inzet van beide ploegen. Technisch en tactisch raffinement was schaars, het moest komen van hard werken en opportunisme. Niks mis mee, leuk om naar te kijken en bovendien floot de scheidsrechter van dienst prima. Dat laatste werd mordicus betwist door met name V en V dat zich duidelijk en opvallend benadeeld voelde. Maar laten we wel wezen, er staat nergens in de regels dat de scheidsrechter aan beide ploegen per definitie evenveel vrije ballen moet toebedelen…..

pikstart
V en V heeft een pikstart met treffers van Corry Betten, Sietze Brouwer en Sanne Plantinga en dat lijkt op een typische ‘Vorentscheidung’ in dit duel dat vroeger een regelrechte derby was met het roemruchte ‘bloed aan de paal’. Daar is nu geen sprake van, al wordt er wel degelijk op het scherpst van de snede gespeeld, maar beide ploegen herbergen maar enkele spelers die bereid en in staat zijn een vuurtje op te stoken en die niet vies zijn van de nodige escalatie. Maar dat is in deze ontmoeting maar mondjesmaat het geval, ook al omdat scheidsrechter Zwanepol uit Kampen er goed het oog in heeft.

evenwicht
Maar die snelle 3-0 is bepaald geen héél vroege beslissing, want Sip Mulder en Popke Wijma zorgen voor evenwicht bij 3-3. Beide ploegen houden elkaar daarna keurig in evenwicht, al heb ik het gevoel dat het V en V allemaal wat makkelijker afgaat dan de ploeg van Pieter Alberda. Die bevestigt dat na afloop ook: “Wy moasten der wat mear foar dwaan as V en V, wy hiene mear kânsen nedich om in doelpunt te meitsjen fûn ik.”
Annemarieke Houtsma, Lennert Westerhof en Tiede Fokkema zorgen er vervolgens voor V en V opnieuw aan de leiding komt op 5-6. Maar als het bij rust 7-8 is, wordt duidelijk dat deze wedstrijd nog niet gespeeld is. Als ik geld had zou ik het op V en V zetten gezien de eerste helft, maar dat is meer gevoelsmatig dan gestoeld op cijfers en overtuiging.

beslist
Maar dat gevoel heeft mij niet in de steek gelaten, want in de tweede helft, die overigens een stuk minder van kwaliteit is dan de eerste episode van dit duel, is het V en V dat domineert. Dat heeft overigens alles te maken met het feit dat het schot de ploeg uit Tytsjerk in de steek laat en niet zo’n klein beetje ook. Sterker nog, het zal niet minder dan 20 (!) minuten duren eer Tietjerk nog eens een doelpunt kan maken. En dat geeft V en V de gelegenheid om het beslissende gat te slaan. Roel Schipper zorgt voor 7-9 en daarna loopt de score en, vanwege de schotloosheid van Tietjerk ook het verschil, langzaam op. Langzaam, want ook V en V haalt bij lange na niet het peil van de eerste helft. De 7-10 is van Lennert Westerhof, de 7-11 komt op naam van Sietze Brouwer met een fabuleuze doorloopbal en pas als Tiede Fokkema voor 7-12 heeft gezorgd kan Tietjerk middels een doelpunt van Sipke Durk Castelein wat terug doen.

te laat
Maar die treffer komt uiteraard veel te laat, het gat is dan al lang geslagen en het is duidelijk dat er hier voor Tietjerk nog slechts de Olympische gedachte rest: meedoen is belangrijker dan winnen. Want dat laatste zit er op geen stukken na meer in, de Alberda-equipe heeft zijn kansen verspeeld en moet lijdzaam toekijken hoe V en V op 11-16 de winst en de twee punten opstrijkt. Linda Schingenga, Cor Mulder en Sipke Durk Castelein hebben de nederlaag een nog wat draaglijk aanzien gegeven, maar dat doet in feite niets meer af aan de uiteindelijke duidelijke nederlaag.

conclusie
Op de winst van V en V valt niets af te dingen, de ploeg van Ronald Klos was schotvaardiger en kon met name in de tweede helft de wedstrijd naar zich toetrekken, zeker qua score. Dat, scoren dus, was voor Tietjerk het grote probleem. Coach Pieter Alberda: “Wy misten Theun fansels en doe ek noch betiid yn de wedstriid Mirjam die lêst krige fan har ankel. Dan moatst dy oanpasse en dat gie yn de earste helte hiel aardich, mar yn de twadde helte wie it dien mei ús. Doe skoarden wy net mear en dat betsjutte dat it ferskil te grut waarde. Neat oan te dwaan, wy ha ús bêst dien, mar dat wie fannejûn net genôch, sa simpel is it.”

Binne Kramer