VenV is weer “De beste van Tytsjerksteradiel”

GARYP – V en V heeft zichzelf, na twee teleurstellende nederlagen aan het begin van de nieuwe veldcompetitie, duidelijk teruggevonden. De ploeg uit Garyp gebruikte daarvoor nota bene koploper en erfvijand DFD als inspiratiebron. Het was zoals matchwinner Tiede Fokkema, invaller nota bene, het na afloop verwoordde: “Dizze oerwinning hiene wy nedich en ast dat dan dochst tsjin de koploper, dan is dat ekstra moai, seker at dy dan ek noch DFD hjit.” In de slotfase sloeg V en V na 11-11 keihard toe: 14-11.

V en V vindt zichzelf terug

Het was een verschil van dag en nacht: het V en V dat vorige week kansloos en ongeïnspireerd van De Parabool verloor en het V en V dat zaterdagmiddag, opnieuw voor eigen publiek, koploper DFD de voet opmerkelijk dwars zette. Het V en V van zaterdagmiddag was wél geëngageerd, was wél krachtig in de duels en was wél bereid om te knokken. Een opmerkelijk verschil, een verschil ook dat het mogelijk maakte dat de ploeg van stand in-coach Van der Molen zegevierend van het veld stapte. Dat daarbij en passant erfvijand DFD was geklopt was volgens matchwinner Tiede Fokke een leuke bijkomstigheid, méér niet: “Nee, dy sentimenten fan froeger dy spylje no net mear, fan dat soarte dingen hawwe wy gjin weet, dat is eat fan de minsken fan in eardere generaasje. Wat telt is dat wy wûn ha en ek nochris in kear fan de koploper!” Fokkema was nota bene invaller, net als vorige week trouwens, toen hij samen met collega super sub Jelly Jelsma de wedstrijd tegen de Parabool wel op scherp zette, maar niet kon laten kantelen. Deze keer lukte dat wel, want op 9-10 zorgde hij eerst voor de aansluiting om daarna, na 11-11, tweemaal raak te mikken, een keer uit een doorloopbal, de tweede met een schot van afstand. Zo’n man zou je nooit uit de basis laten. Toch? “Dat hat te krijen mei myn wurk, ik sit yn de soarch en ha ûnregelmjittige wurktiden, ik kin dus net altyd oeral op tiid wêze. En ik ha der begrip foar dat de trener dan kiest foar in spiler dy’t der wol altyd is.”

herfstachtig
Het is herfstachtig in Garyp, het waait stevig en af en toe veegt een regenvlaag over het kunstgras. In de luwte zitten is dus het parool en daar is het best uit te houden. Ik ben heel benieuwd of V en V erin zal slagen om de negatieve tendens, twee nederlagen op rij, waarvan een heel teleurstellende tegen De Parabool vorige week, om te buigen tegen nota bene DFD, trots koploper. En wat is er nog over van die oude sentimenten, toen wedstrijden tussen deze beide ploegen nog wel eens wilden zorgen voor het roemruchte ‘bloed aan de paal’. Ik stap tegelijk uit de auto met Elly Kuypers, DFD’er ‘yn ieren en sinen’, maar we zijn het met elkaar eens dat dat voor ons eigenlijk niet zo nodig hoeft. Het zal er ook niet van komen, het wordt een wedstrijd die met korfballende middelen wordt uitgevochten. Maar uiteraard weten we dat dan nog niet.

start
Als scheidsrechter Jorke Visser uit Heerenveen, hij heeft geen enkele moeite met dit in principe uiterst sportieve duel, de wedstrijd op gang heeft gefloten, blijkt al meteen dat dit een ander V en V is dan dat van vorige week. Toen lieten de Garipers zich met name in de eerste helft wel héél gewillig naar de slachtbank leiden. Nu niet, nu neemt de ploeg initiatief en dat wordt beloond met twee treffers van Martha van der Kooi: 2-0. Weliswaar maakt Gerard de Haan er met twee treffers op rij 2-2 van, maar de toon is gezet, dit V en V zal zich, zoals het zich nu laat aanzien, niet zo gemakkelijk laten wegzetten.

gelijk op
Foppe Nicolai en Lennert Westerhof zorgen voor 3-3, maar als Gerard de Haan opnieuw twee keer trefzeker is, valt er weer een gaatje: 3-5. Het blijft bij een gaatje en het duurt ook niet lang, want Lennert Westerhof zorgt er voor dat zijn team weer op gelijke hoogte komt: 5-5. Het is dan al wel duidelijk dat eigenlijk geen van beide ploegen kan domineren. Beide ploegen spelen bij vlagen prima, maar laten ook net zo gemakkelijk steken en steekjes vallen. Maar omdat ze dat beide doen, heeft het voor de wedstrijd als geheel geen zwaarwegende gevolgen. Geen van beide kan aanspraak maken op een grotere voorsprong dan één doelpunt en het wekt dan ook geen verwondering dat er bij rust 7-7 op het scorebord staat. Met doelpunten van Sytse Brouwer, Hedman Tjibbe Lei, Gerard de Haan en Lennert Westerhof. Maar het is wel duidelijk dat geen van beide ploegen aanstuurt op een remise en al helemaal geen bloedeloze remise. Ze willen beide winnen en dat stralen ze ook uit. Ik had eerlijk gezegd van DFD wat meer verwacht, maar tegen dit V en V hebben de Trynwâldsters het zeker niet gemakkelijk.

gaatje
Na 8-8, we schrijven inmiddels de tweede helft en het wordt onheilspellend donker in het zuidwesten achter mij, doelpunten Gerard de Haan en Sytze Brouwer met een schitterende one hander, slaagt DFD er opnieuw in om een kleine marge te creëren. En het is Foppe Nicolai die daarmee zijn ploeg in feite de weg wijst. Als Sytze Brouwer even later ook nog een strafworp mist, lijkt V en V even op een heel smal draadje te balanceren. Als het gaatje drie wordt, speelt DFD waarschijnlijk een gewonnen wedstrijd. Blijkbaar onderkent coach Van der Molen het gevaar: hij brengt Tiede Fokkema binnen de lijnen voor Roel Schipper en dan ontrolt zich een scenario dat ik hierboven al schetste. De 9-10 is van diezelfde Tiede Fokkema, de 10-10 komt op naam van Sytze Brouwer en 11-10 krijgt de handtekening van Lennert Westerhof mee. Nog is er niets aan de hand voor DFD als Hedman Tjibbe Lei uit een strafworp voor 11-11 zorgt, maar de twee treffers van Tiede Fokkema zijn cruciaal. Zij betekenen dat V en V op een beslissend lijkende 13-11 voorsprong komt. Het is Wilco de Vries die de wedstrijd daarna, we zijn dan al in de slotminuut, definitief over de streep trekt voor de thuisclub: 14-11. Een lichtelijk geflatteerde uitslag gezien de hele wedstrijd, maar daar heeft V en V totaal geen boodschap aan deze inmiddels natte zaterdagmiddag. En terecht. En dus is het feest bij de ploeg uit Garyp en likt men twintig meter verderop zijn wonden.

Binne Kramer