VenV 1 laat prima kans op winst liggen

BURGUM – Even leek het erop dat V en V zaterdagavond de eerste zege van dit zaalseizoen binnen kon slepen. Maar toen herpakte tegenstander Dindoa, nota bene een van de koplopers, zich en stelde orde op zaken. En dat betekende dat V en V opnieuw verloor in een wedstrijd die wel degelijk mogelijkheden kende voor de ploeg van coach Jaap Jan van der Molen om het wel erg schaars ogende puntentotaal van één eindelijk eens aan te vullen. Het mocht niet zo zo zijn en dat was zuur voor de Garipers, sneu.

Sneue nederlaag voor V en V
Sneu, dat de kwalificatie voor de nederlaag die V en V uit Garyp zaterdagavond leed in sporthal Westermar in Burgum tegen Dindoa uit Ermelo. Sneu omdat het verschil slechts minimaal was en sneu, omdat V en V in feite de winst of in elk geval een gelijkspel op 12-12 binnen handbereik had. Maar blijkbaar schrok de thuisclub van die ongedachte kans en begon veel te gehaast op jacht te gaan naar de winnende treffer. Die kwam er ook wel, maar hij viel aan de andere kant, omdat de gasten die broodnodige rust wél bewaarden. De opluchting was groot aan Ermelose kant, groter in feite dan de vreugde, want de coach had donders goed in de gaten dat hij met zijn ploeg door het oog van de naald was gekropen, met de hakken over de sloot was gesprongen. Hij gaf dat na afloop ook ruiterlijk toe: “Voor het zelfde geld waren we hier het schip in gegaan, zo’n wedstrijd was dit wel.” Zo’n wedstrijd was het inderdaad, want voor V en V had er meer ingezeten dan de nipte nederlaag van 12-14. En dus was de teleurstelling groot aan Gariper kant, ook bij coach Jaap Jan van der Molen: “Dit hie oars kinnen, oarst moaten. Mar op de krusiale mominten koest dochs sjen dat Dindoa de bettere ploech wie. Boppedat waarden wy yn myn optyk ek noch beneidiele troch de skiedsrjochter.” Van der Molen gebruikte voor dat ‘benadeeld’ een andere uitdrukking, maar die sloot in feite naadloos aan bij deze zinsnede, er was, met andere woorden, geen woord Spaans bij. Blijft natuurlijk de vraag of hij recht van spreken had. Immers, meestal komt kritiek op de scheidsrechter van de verliezende partij en dan sta je niet echt sterk qua argumentatie. Maar dit keer kon een objectieve toeschouwers wel enig begrip opbrengen voor de ongezouten kritiek op de referee van dienst, Benedictus. Het ging er volgens de V en V-coach niet om dat hij slecht floot of de zaak uit de klauwen liet gieren zoals dat dan zo plastisch heet. Nee, het ging in feite over consequentie, met andere woorden, werden overtredingen die in dezelfde categorie vielen ook gelijkelijk bestraft. Het was duidelijk dat Van der Molen vond van niet. En omdat er in deze wedstrijd nooit grote verschillen waren en er ook nog eens niet al te veel doelpunten vielen, werden die beslissingen in de trant van ‘al of niet een strafworp’ steeds zwaarwegender. Ik kon mij zijn frustratie wel voorstellen op bepaalde momenten met die restrictie, dat ik alles behalve een spelregelkenner ben. Hoe het ook zij, Van der Molen en alles wat V en V was voelde zich tekortgedaan en dat had niet alleen te maken met het feit dat V en V verloor.

moeilijk
Het wordt nu voor de ploeg uit Garyp een hele klus om degradatie te voorkomen, eigenlijk mag je spreken van een mission impossible. Wat dat betreft had een overwinning zaterdagavond wonderen kunnen verrichten, niet alleen qua punten, maar zeker ook vanwege het zelfvertrouwen. Maar die zege zat er voor V en V dus niet in, net niet.

begin
Het begin voor V en V is hoopgevend, het is Sytze Brouwer die met twee treffers op rij V en V binnen de drie minuten op 2-0 zet. ‘Dat mei hinnebruije’, dat lijkt erop, en als Brouwer dat goede begin kan vasthouden, kan hij van groot belang voor zijn ploeg zijn.

gelijk
Het wordt 2-1, maar als Roel Schipper er 3-1 van maakt, is de marge hersteld, belangrijk, ondanks het feit dat de wedstrijd nog maar goed en wel op gang is. De doelpunten zijn tamelijk kostbaar deze eerste helft, getuige het feit dat het halverwege dat eerste halfuur nog maar 3-3 is. Weinig doelpunten dus en voor elke treffer moeten beide ploegen hard werken.

gele kaart
Dindoa stelt orde op zaken door na die 3-3 uit te lopen naar 3-6. Sytze Brouwer krijgt het verbaal aan de stok met scheidsrechter Benedictus en dat kost hem een gele kaart. Niet handig, maar aan de andere kant bezorgt het hem zoveel adrenaline en venijn over al dat vermeende onrecht, dat hij steeds beter gaat spelen. Toch zien de kansen er voor V en V bij rust niet echt florissant uit als het 4-7 staat, met een goal van Jan Jacob van de Zee, Jay Jay voor intimi, hij benut een prachtige doorloopbal. Zij juichkreet moet tot in de catacomben van de Westermar te horen zijn geweest.

initiatief
Ik heb in de net afgelopen eerste helft af en toe de indruk gehad dat V en V niet helemaal voluit speelde, het leek erop alsof de thuisploeg even moest wennen aan de aanvankelijke voorsprong. V en V liet het initiatief naar mijn smaak wat te snel en te gemakkelijk door de vingers glippen en dat gaf de gasten de gelegenheid de verhoudingen zoals zij die zagen, te herstellen. Na de pauze is duidelijk dat er in de kleedkamer’ even gepraat is: ‘sy hawwe it der efkes oer hân’. Dat kun je merken, want V en V komt scherper en meer gefocust terug op het veld. Dat blijkt ook uit het feit dat V en V op gelijke hoogte komt door treffers van Taede Sibma die eindelijk zijn eerste treffer te pakken heeft, Sytze Brouwer en nogmaals diezelfde Sytze Brouwer. Hij is nog steeds boos, maar hij heeft zijn woede nu omgezet in doeltreffende daden. Vlak voor die gelijkmaker komt Anja Lont de aan haar pols geblesseerde Femma Plantinga vervangen.

marge
Na die 7-7 hopen de supporters op de tribune op het bekende scenario ‘derop-en-derover’, maar dat is bij een tegenstander als Dindoa wat erg simpel geredeneerd. Want de ploeg uit Ermelo slaat opnieuw een gat, al blijft de marge ook deze keer beperkt tot twee treffers: 7-9. Het zou het begin van de beslissende fase kunnen zijn, maar het pleit voor de veerkracht en de vechtlust van de ploeg van Jaap Jan van der Molen dat die beslissing nog even wordt uitgesteld. Sytze Brouwer, Jan Jacob van der Zee en Dieke Hoekstra zorgen er vervolgens voor dat het halverwege de tweede helft 10-10 is en dat er dus van alles mogelijk is. Maar het is niet toevallig dat het de gasten zijn die na een gelijke stand steeds het eerste doelpunt maken. En dat betekent dat V en V steeds in de achtervolging moet. Dat lukt op 10-11 door een treffer van opnieuw Sytze Brouwer en ook op 11-12 door doelpunt van Anja Lont: 12-12.

spannend
En dan zijn we toe aan de slotfase die steeds spannender wordt. Want op 12-12 is natuurlijk alles nog mogelijk, zelfs een overwinning voor de thuisclub. Het wordt ook inderdaad 13-12, tot groot enthousiasme van de maker, Jan Jacob van der Zee en het thuispubliek. Maar die euforie wordt even later meedogenloos teniet gedaan door de scheidsrechter die de treffer afkeurt. En dat betekent dat de dolle vreugde omslaat in woede en frustratie. Of het allemaal terecht is kan ik niet beoordelen, ik heb geen overtreding gezien, maar de referee blijkbaar wel, anders had had hij niet gefloten. Commotie dus en ‘opskuor’, maar veel tijd daarvoor is er niet. De wedstrijd gaat verder en het is nog altijd gelijk: 12-12.

beslissing
Als Dindoa met nog vier minuten op de klok er 12-13 van maakt wordt het krap voor V en V dat ondanks het feit dat coach Van der Molen rust predikt, te haastig en te gretig op jacht gaat naar de gelijkmaker. Die hangt in de lucht, maar het is Dindoa dat de rust bewaart en opnieuw raak schiet. De V en V coach grijpt naar zijn laatste troefkaart door Pieter de Vries(de Jong red.) en Arjen Brander in te brengen voor Roel Schipper en Jan Jacob van der Zee, maar meer dan een wanhoopspoging is dat niet. Het sorteert ook geen cijfermatig effect en dus blijft het bij die toch wat sneu ogende nederlaag: 12-14. ‘Moai songen, mar gjin priis’ is de traditionele Fryske uitdrukking die bij een dergelijke nederlaag past, zoiets als ‘goed gedaan jochie, maar wel verloren’. Toch moet het geplaagde V en V een goed gevoel over houden aan deze nipte nederlaag tegen de koploper. “Dat is wol sa”, aldus Jaap Jan van der Molen, “mar dêr keapje wy op dit stuit neat foar. Wy hiene winne moatten, en dat hie der ek wol ynsitten, mar dan hie it meisitte moatten en net tsjin, lykas no.”

Binne Kramer