Bestuursvergaderingen

Het bestuur van V & V komt regelmatig bijeen om het reilen en zeilen binnen de vereniging in goede banen te leiden.
Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over een aantal vaste onderwerpen maar komen ook steeds nieuwe projecten en zaken aan bod die aandacht vereisen.
Uiteraard is het ook mogelijk om input te leveren voor deze bijeenkomsten; dit kan een vraag, probleem, goed idee of iets anders zijn.
Dit kan per e-mail naar vlugenvaardig.garyp@knkv.nl
Onderstaand de reeds vastgestelde data. Mocht je iets willen indienen hou hier dan rekening mee.
1 Oktober 2009
5 November 2009
3 December 2009
14 Januari 2010
18 Februari 2010
23 Maart 2010