Gymzaal wordt geen sporthal

Tijdens de ledenvergadering van april dit jaar heeft het bestuur meegedeeld dat het bestuur van Dorpsbelang, naar aanleiding van bepaalde renovatiewerkzaamheden, zal bekijken of dit mogelijkheden biedt om de gymzaal om te bouwen tot een sporthal, waarin ook korfbalwedstrijden kunnen worden gehouden. Ook voor het bestuur van It Geahûs was dit een interessante optie omdat dit meer omzet zou genereren.

Het resultaat van de studie van Dorpsbelang heeft inmiddels in de Rabbelskûte gestaan. De tekst daarvan laten we hier integraal volgen (met toestemming van Dorpsbelang).

Sporthal of gymzaal?

De gymzaal moet gerenoveerd worden. Het gaat vooral om de vervanging van de kozijnen. Gevraagd werd, nu er toch kosten moeten worden gemaakt, of het mogelijk is alsnog een sporthal te realiseren in Garyp. In de negentiger jaren is er een poging gedaan tot een sporthal te komen, maar toen is het niet gelukt. Als bestuur van Dorpsbelang Garyp hebben we het uitvoerig gehad over een eventuele vergroting van de huidige gymzaal. In het archief waren gelukkig de stukken uit de negentiger jaren te vinden. De vraag was, of er redenen te bedenken zijn, waardoor een initiatief vanuit het dorp, in tegenstelling tot de negentiger jaren, wel tot het gewenste resultaat zou kunnen leiden. Helaas konden we die als bestuur niet bedenken. Integendeel zelfs! Een van de sportverenigingen heeft nu een eigen kantine, de sporthallen in Burgum hebben( ook in de avonduren) met leegstand te maken en op alle fronten moet er bezuinigd worden. Daarnaast zijn de sportaccommodaties (kleedboxen) ondertussen geprivatiseerd. Daar was indertijd een bedrag voor ingeboekt. De accommodaties zijn inmiddels (met afkoopsom) overgegaan naar de voetbal- en de korfbalclub. Dat geld is voor een deel geïnvesteerd en dus grotendeels niet meer beschikbaar voor het bouwen van een sporthal.

Met andere woorden: financieel waren er toen al bedenkingen en nu zeker! De vraag kwam op tafel, wie echt belang hebben bij een vergrote gymzaal. Voor de volleyballers is iets meer ruimte mooi, maar niet echt noodzakelijk. Wel voor de korfballers, die naar Burgum moeten om hun wedstrijden te spelen. We hebben het echter dan over een beperkt aantal uren. Is het dan deze inspanning (financieel maar ook qua mensuren) waard? Onze conclusie was: nee! Natuurlijk zouden we het als dorpsbelang fijn vinden voor de korfbal, dat men alle wedstrijden thuis zou kunnen spelen. De kans, dat het lukt een grotere gymzaal te realiseren, achten wij echter dermate klein, dat het bestuur van Dorpsbelang Garyp niet het initiatief zal nemen om te komen tot een grotere gymzaal, c.q. sporthal.

Concreet betekent dit renovatie van de huidige gymzaal. We willen de gemeente vragen dit in overleg met de gebruikers te doen!

Ons bestuur is van mening dat er, net als in de 90-er jaren meer belanghebbenden zijn dan alleen wij als korfbalclub, maar dat doet verder niets af aan de conclusie dat het helaas niet haalbaar is. Jammer, maar it is net oars. In ieder geval kunnen we onszelf later niet verwijten dat we mogelijk een kans hebben laten lopen.

Het bestuur.