Vrijwilligersbeleid VenV

Onze vereniging draait om en op vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor alle taken die er zijn. We constateren een steeds minder grote groep vrijwilligers, een kleine kern die ontzettend veel taken oppakt en verminderende betrokkenheid binnen de vereniging. Middels een nieuw vorm gegeven vrijwilligersbeleid willen we ons richten op gelijke lasten, continuïteit en betrokkenheid.

Trots zijn wij dat we Yfke Weidenaar en Miranda Veenstra hebben mogen benoemen tot vrijwilligerscoördinator binnen Vlug en Vaardig. Zij zullen uitvoering gaan geven aan het vrijwilligersbeleid. Wat kunt u van hen verwachten? U leest het hier.

Vrijwilligersbeleid VenV